ZASADY ZADATKÓW:

Dokonanie zapisu oznacza pełną akceptację regulaminu i poniższych zasad.

 1. W celu rezerwacji terminu na makijaż permanentny wymagany jest zadatek w wysokości:
  * 200 zł – brwi i usta
  * 100 zł – kreski
  * 100 zł – odświeżenie makijażu (do 2 lat)
  ✖ Odwołanie wizyty do 7 dni przed zabiegiem (poprzedzonej zadatkiem) oznacza przepadający zadatek
 2. W celu rezerwacji terminu na poniższe zabiegi wymagany jest zadatek w wysokości:
  * 80 zł – makijaż okolicznościowy / wieczorowy
  * 80 zł –  przedłużanie paznokci żelem (założenie – pierwsza aplikacja)
  * 100 zł – przedłużanie rzęs (założenie – pierwsza aplikacja)
  ✖ Odwołanie wizyty do 24h przed zabiegiem (poprzedzonej zadatkiem) oznacza przepadający zadatek .
 3. Na uregulowanie zadatku Klientka ma 48 h od momentu zapisu .Jeśli tego nie zrobi rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 4. W wyjątkowych sytuacjach po 2 dniach wykonujemy telefon z przypomnieniem o wpłacie.
 5. Jeśli zabieg odbędzie się w umówionym terminie , to jego cena pomniejszona jest o wartość zadatku.
 6. Zadatek należy uregulować przelewem na konto bankowe AMBASADA URODY nr 46 1090 2688 0000 0001 4428 7189 SANTANDER BANK, bądź osobiście w salonie Ambasada Urody ul. Dylewicza 22, Siedlce.
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko.
 7. Rezerwując termin należy upewnić się , że nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 8. Przeciwwskazania do zabiegu mogą Państwo otrzymać telefonicznie bądź w Salonie.
 9. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu i brak przeciwwskazań do danego zabiegu.

Zarezerwuj wizytę przez

ZASADY OGÓLNE :

 1. Salon realizuje Usługi od poniedziałku do soboty.
 2. Klient przed skorzystaniem z Usług – jeżeli jest to wymagane – powinien wypełnić stosowne formularze oraz zapoznać się wyczerpująco z informacjami udostępnionymi przez Personel Salonu o danym Zabiegu kosmetycznym/Usłudze w celu realizacji zakwalifikowania Go do Zabiegu kosmetycznego/Skorzystania z Usługi oraz wyrażenia przez Klienta pełnej i świadomej zgody na przeprowadzenie Zabiegu kosmetycznego/Usługi przez wykwalifikowany Personel Salonu.
 3. Klient zobowiązany jest do nie zatajania informacji o stanie zdrowia, przeciwwskazań lub innych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia danego Zabiegu kosmetycznego/Skorzystania z danej Usługi.
 4. Klientem jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. W przypadku osób w wieku poniżej 18 roku życia zgoda na wykonanie Zabiegu kosmetycznego/Usługi musi być wyrażona również przez jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedłożenia takiej zgody Personel Salonu uprawniony jest do odmowy wykonania danego Zabiegu kosmetycznego lub innej Usługi.
 6. Usługi oferowane przez Salon Ambasada Urody są realizowane według aktualnego cennika, którego zakres znajduje się na stronie www.amb-urody.pl oraz w lokalu.
 7. Wskazane ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 8. Zakupione bony upominkowe nie podlegają zwrotowi , lecz można je wymienić na dowolną usługę.
 9. Bony upominkowe nie są realizowane na Zabiegi Medycyny Estetycznej (zabiegi wykonywane przez lekarza).
 10. Klienci odwołujący wizytę na 24 h (lub mniej) przed zabiegiem będą mogli dokonać rezerwacji terminu tylko po wpłacie 50% zadatku za dany zabieg.(w ciągu 24h).
 11. Klienci , którzy nie poinformują Salonu o anulowaniu wizyty (do 2 razy) będą zobligowani do zapłaty 50 % zadatku przy rezerwacji kolejnego  terminu (w ciągu 24h).
 12. Anulowanie wizyty może odbyć się: telefonicznie , smsowo i poprzez Facebooka.
 13. Spóźnienie się Klienta na Zabieg kosmetyczny /Usługę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu Zabiegu kosmetycznego/Usługi lub umówienia się na inny termin.
 14. Salon w sytuacjach nadzwyczajnych/awaryjnych takich jak: awaria mediów, sprzętów lub innych wypadków losowych zastrzega możliwość zmiany terminu wizyty Klienta. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie oraz smsowo aby dostosować odpowiednią datę i czas realizacji Usługi do Niego.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika.

Zarezerwuj wizytę przez